Προσυνεδριακά Webinars

Η ψηφιακή διεξαγωγή του συνεδρίου αλλά και η μεγάλη θεματολογία του μας δίνουν τη δυνατότητα να προσθέσουμε στο πρόγραμμα δύο σεμινάρια σε μορφή webinar τα οποία θα μπορούν οι σύνεδροι να παρακολουθήσουν δωρεάν. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν μεγαλύτερο μέρος του επιστημονικού μας προγράμματος και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.


Πρόγραμμα Προσυνεδριακών Webinar

Διεπιστημονική Προσέγγιση στην αξιολόγηση και αποκατάσταση παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα-Κλινικές πρακτικές και προβληματισμοί | Σάββατο 3 Απριλίου 2021 17:00-19:30

Τα διεθνή κριτήρια, οι έρευνες, η πολυετής εμπειρία, οι καλές πρακτικές και η αποτελεσματικότητά τους επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα και τη σημαντικότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης, απ΄ όλες τις ειδικότητες της επιστημονικής κοινότητας, στην αξιολόγηση και στην αποκατάσταση παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα (ΚΕ). Η σφαιρική αντιμετώπιση των παιδιών με ΚΕ και η συνεργασία με το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλουν είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ικανοποιητικών τρόπων επικοινωνίας του παιδιού με ΚΕ. Αναδεικνύοντας τους ρόλους και τους στόχους της κάθε ειδικότητας, την καλή συνεργασία μεταξύ τους αλλά και κλινικές πρακτικές, νεότερα δεδομένα και διάφορους προβληματισμούς που προκύπτουν διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα παιδιά με ΚΕ από επαγγελματίες επιστημονικώς καταρτισμένους.
Πάνελ Ομιλητών
Σοφία Αηδονά
PhD
Ειδική παιδαγωγός-Λογοπαθολόγος
Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Α’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του “ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη
Κωνσταντίνος Μάρκου
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Βασίλειος Νικολαϊδης
Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Β’ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Μαριάνα Κιτσώνα
MSc, MA, CCC-SLP
Λογοθεραπεύτρια
Γιώργος Κυριαφίνης
PhD, χειρουργός Ω.Ρ.Λ.
Υπεύθυνος του Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Α’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του “ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη
Θωμάς Νικολόπουλος
MD, DM, PhD, FEBEORL-HNS
Καθηγητής ΩΡΛ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Β’ ΩΡΛ Κλινικής, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα
Πέτρος Σταγιόπουλος
PhD
Ειδικός Παιδαγωγός
Προϊστάμενος 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης
Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Α’ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του “ΑΧΕΠΑ”, Θεσσαλονίκη
Συντονιστές:
Φλώρα Αναγνώστου
MSc, PGDip, MRCSLT
Λογοθεραπεύτρια
Φωνοπαθολογία, MSc-Ακοολογία,MSc
Σταματία Γκούντα
Λογοθεραπεύτρια

Πρόγραμμα Webinar

Tele-Therapy in Speech and Language Therapy in Turkey: Brave SLTs in the new world | 8 May, 2021
Chairman: Spyros Koutras, Panhellenic Association of Logopedists (PAL)
Moderator: Professor Ahmet KONROT: Üsküdar University

  • Nazmiye Evra Günhan Şenol1: Medipol University, İstanbul
  • Elif Meryem Ünsal Akkaya2 : İzmir Bakırçay University
  • Seda Esersin3 : Anadolu University3
  1. Nazmiye Evra Günhan Şenol1: Evidence based roots of tele-therapy: where it began and how it goes
  2. Elif Meryem Ünsal Akkaya2: Technical issues in tele-therapy
  3. Seda Esersin3: Tele-supervision: Anadolu University sample, experience-based practice tips

Back to Top