Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στο παρόν κείμενο παρέχεται αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας στο 14ο Πανελλήνιο – 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Λογοθεραπευτών «Χτίζοντας γέφυρες» καθώς και για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (πολιτική απορρήτου) που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό. Η συμμετοχή σας στο συνέδριο συνεπάγεται αποδοχή των όρων, προϋποθέσεων και πολιτικής απορρήτου που περιγράφονται κατωτέρω.

Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας zoom, στον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνετε. Παρακαλούμε να φροντίσετε για την ενημέρωσή μας σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής σας αυτής, άλλως δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη.

Απόδειξη πληρωμής-τιμολόγιο.
Η απόδειξη ή το τιμολόγιο πληρωμής των δικαιωμάτων συμμετοχής σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια ταχυδρομικά. Προσοχή: Για την έκδοση τιμολογίου απαιτείται να είστε ενεργοί επιτηδευματίες.

 • Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:
  παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων, συνεδριακό υλικό, 2 προσυνεδριακά Webinars και βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Το δικαίωμα συμμετοχής για φοιτητές περιλαμβάνει:
  παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων & εργαστηρίων, συνεδριακό υλικό, 2 προσυνεδριακά Webinars και βεβαίωση παρακολούθησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών είναι η υποβολή αντιγράφου της φοιτητικής τους ταυτότητας μαζί με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση kcharisi@epidirect.gr
 • Το δικαίωμα συμμετοχής στα εργαστήρια περιλαμβάνει:
  παρακολούθηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου, υλικό εργαστηρίου και βεβαίωση παρακολούθησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε εργαστήριο είναι η εγγραφή στο συνέδριο.

Διερμηνεία
Για τις ομιλίες και τα στρογγυλά τραπέζια που θα παρουσιάζονται θα υπάρχει διερμηνεία από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα.
Όλα τα εργαστήρια (webinars) θα πραγματοποιηθούν στην γλώσσα που ανακοινώνονται χωρίς διερμηνεία.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης του συνεδρίου και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των διαδραστικών εργαστηρίων (workshops), θα σταλούν στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

Ακυρώσεις
Ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές και το δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής και την καταβολή του ποσού συμμετοχής αποδέχεσθε ότι δεν έχετε δικαίωμα για προβολή αξιώσεων κατά των διοργανωτών του συνεδρίου σε περίπτωση που το συνέδριο αναβληθεί ή ματαιωθεί από λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των διοργανωτών, όπως είναι οι λόγοι ανωτέρας βίας και ενδεικτικά απρόβλεπτα πολιτικά ή οικονομικά γεγονότα, φυσικές καταστροφές που επηρεάζουν τη διεξαγωγή του συνεδρίου, ακυρώσεις ομιλητών κλπ. Η συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν επιτρέπεται η μεταβίβασή της.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – υπεύθυνος επεξεργασίας
Το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών Λογοθεραπευτών» (ΠΣΛ), οδός Ελ. Βενιζέλου 50 & Σαρανταπόρου, Χολαργός 15561, τηλ. 210-77779901, fax 210-7779922, email: info@logopedists.gr προβαίνει ως υπεύθυνος επεξεργασίας σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, ιδιότητα, στοιχεία τιμολόγησης, προτιμήσεις παρακολούθησης). Ο ΠΣΛ σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών σας καρτών, τα οποία παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στην Τράπεζα με την ανακατεύθυνσή σας στο ψηφιακό περιβάλλον αυτής μέσω της φόρμας συμμετοχής.

Σκοπός της επεξεργασίας
Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής σας για την οργάνωση της συγκεκριμένης επιστημονικής εκδήλωσης, την αποστολή του συνεδριακού υλικού και της βεβαίωσης παρακολούθησης, την τιμολόγηση, την έκδοση και αποστολή του νομίμου παραστατικού, για την επικοινωνία σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη εκδήλωση και, αν έχετε δηλώσει σχετική επιθυμία, για την ενημέρωσή σας για άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΠΣΛ.
Η παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην μεταξύ μας συμφωνία για εγγραφή σας στη συγκεκριμένη εκδήλωση ή σε σχετικό αίτημά σας. Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Βιντεοσκόπηση-ηχογράφηση της εκδήλωσης
Με τη συμμετοχή σας στο συνέδριο μέσω της πλατφόρμας Ζοοm συμφωνείτε στο ενδεχόμενο ότι μέρος ή όλο το συνέδριο ενδέχεται να ηχογραφηθεί – βιντεοσκοπηθεί και να αναρτηθεί μεταγενέστερα στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου ή του ΠΣΛ ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται. Για το ενδεχόμενο της εγγραφής θα ενημερωθείτε κατά την έναρξη. Εφόσον μέρος ή το σύνολο της εκδήλωσης ηχογραφηθεί-βιντεοσκοπηθεί ενδέχεται να εμφανιστεί το ονοματεπώνυμό σας ως συμμετέχων όπως επίσης και να ακουστείτε ή εμφανιστεί η εικόνα του προσώπου σας, εφόσον έχετε ανοικτά το μικρόφωνο ή την κάμερα. Βεβαίως έχετε τη δυνατότητα κατά την είσοδό σας στην σχετική πλατφόρμα να μην δηλώσετε τα πλήρη στοιχεία σας όπως επίσης έχετε τη δυνατότητα ως απλός συμμετέχων να έχετε κλειστή την κάμερα και το μικρόφωνό σας. Ο ΠΣΛ ουδεμία ευθύνη φέρει για διαρροές στο διαδίκτυο από την πλατφόρμα (π.χ. ήχου, βίντεο, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ηλεκτρονικών διευθύνσεων) ή για παράνομη ηχογράφηση-βιντεοσκόπηση-μαγνητοσκόπηση είτε από συμμετέχοντα είτε από κάθε τρίτο που θα παρακολουθήσει την εκδήλωση. Ωστόσο καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία των μέγιστων δυνατών τεχνικών προϋποθέσεων ασφαλείας των πληροφοριών αυτών από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή εν γένει κακόβουλη ενέργεια τρίτου.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων
Δεν κοινοποιούμε ούτε παραχωρούμε σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα, πλην της περίπτωσης που υποχρεωθούμε προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον δίκαιο.
Στους τρίτους-αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό μας και οι λοιποί συνεργάτες μας που τελούν υπό την εποπτεία μας, στους οποίους γίνονται γνωστά μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, ενώ δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας των δεδομένων σας.

Χρόνος διατήρησης
Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για έναν χρόνο [αν θέλετε επιλέγετε κάτι άλλο, να μην ξεφεύγει όμως πολύ χρονικά] μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου και την ολοκλήρωση της οικονομικής του εκκαθάρισης. Τα φορολογικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτεί η φορολογική νομοθεσία. Στη συνέχεια τα δεδομένα σας διαγράφονται με τον πλέον ενδεδειγμένο και ασφαλή τρόπο, εκτός αν προκύψει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους, για τον οποίο θα ενημερωθείτε σχετικά. Αν έχετε δηλώσει ενδιαφέρον να ενημερώνεστε για άλλες εκδηλώσεις του ΠΣΛ τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται όταν θα μας γνωρίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή τους είτε με αποστολή email στο info@logopedists.gr είτε πατώντας τον ειδικό σύνδεσμο unsubscribe στο κάτω μέρος των ενημερωτικών emails που λαμβάνετε.

Ασφάλεια δεδομένων
Φροντίζουμε για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετούμε σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία επιδιώκουμε να βελτιώνουμε συνεχώς

Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα τεχνικά απαραίτητα cookies, αυτά δηλαδή που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την περιήγηση σας. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν υπάρχει υποχρέωση λήψης της συγκατάθεσής σας για την χρήση αυτών των cookies καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας. Επίσης η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου με σκοπό κυρίως τη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την περιήγησή σας, την ανάλυση της επισκεψιμότητάς σας στην ιστοσελίδα και για στατιστικούς σκοπούς. Για τη χρήση των cookies αυτών χρειάζεται να επιλέξετε αν θα αποδεχθείτε ή θα απορρίψετε την εγκατάστασή τους κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας.

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα (αντίγραφα, πληροφορίες)
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών σας
 • Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε ή να διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο εφόσον η επεξεργασία γίνεται ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένα μέσα.

Άσκηση δικαιωμάτων
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ανωτέρω αναγραφόμενη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας – και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες – θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας.
Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: complaints@dpa.gr, fax 210-6475628, www.dpa.gr)

Πληροφορίες-αιτήματα
Για οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορία που σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στα παραπάνω αναγραφόμενα τηλέφωνα και διευθύνσεις του ΠΣΛ ως υπεύθυνου επεξεργασίας.

Back to Top